Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
29 Kisah Wanita Teladan

by Abdul Muthalib Hamad

Publisher - Jahabersa & Co

Category - Islam

Dalam kitab ini, terdapat beberapa bentuk taubat yang dilakukan sebahagian orang, sama ada lelaki mahupun wanita. Dan bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus, padahal mereka sebelumnya membabi buta dalam kegelapan, kebodohan dan kesesatan. Di samping itu, ada beberapa contoh pengorbanan yang dilakukan sebahagian kaum wanita yang menjadi penyebab lelaki tersedar. Di antaranya membuat sedar suami mereka untuk menjauhi rokok dan minuman keras.

Please login to borrow the book.