Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Demokrasi dan Dunia Islam: Perspektif Teori dan Praktik

by Mohd Izani Mohd Zain

Publisher - University of Malaya Press

Category - Islam

Pendukung demokrasi Islam menekankan konsep-konsep seperti shura (perundingan), ba’ya (janji ketaatan bersama), ijma’ (persemuafakatan), ijtihad (penterjemahan) dan maslaha (kepentingan awam). Dari segi praktikal, hubungan Islam dan demokrasi terserlah melalui penyertaan gerakan Islam dalam proses demokrasi melalui pilihan raya. Buku ini memperhalusi dan membincangkan persoalan Islam dan demokrasi dari segi teori dan praktikal. Perbincangan tersebut ditulis dengan huraian yang menarik oleh beberapa orang penulis prolifik dari Malaysia dan Indonesia. Memandangkan Malaysia dan Indonesia dianggap sebagai negara demokrasi muslim paling berjaya dan terbesar di dunia, fokus buku ini lebih menjurus kepada permasalahan hubungan Islam dan demokrasi di kedua-dua buah negara tersebut.

Please login to borrow the book.