Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Cabaran Kepimpinan Masa Hadapan

by Tun Dr Mahathir Mohamad

Publisher - Penerbit UMP

Category - Politics

Kepimpinan merupakan subjek yang diberi perhatian serius dewasa ini. Kejayaan sesebuah organisasi, negara mahu pun sebuah tamadun ditentukan oleh keunggulan barisan kepimpinannya Pemimpin yang baik dan berjaya tidak hanya dilihat melalui jumlah pengikut semata-mata. Sebaliknya, idealisme, karisma dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang pemimpin bakal menjadi kayu ukur terhadap kualiti kepimpinannya, sama ada berdaya ahan, dihormati atau sebaliknya. Pemimpin yang baik, jujur, bijak dan amanah akan dikenang. Manakala pemimpin yang lemah, tidak amanah dan tidak bertanggungjawab akan dihina ke akhir hayat. Kepimpinan merupakan amanah yang berat dan bukan keistimewaan yang berpanjangan.

Please login to borrow the book.