Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
KREATIVITI DAN IMAGINASI DALAM PSIKOLOGI ISLAMI

by Mohd Zaidi Ismail

Publisher - Institut Kefahaman Islam Malaysia

Category - Islam

Buku ini khusus meninjau pengamatan tiga ilmuwan Islam, iaitu: Abu Hamid al-Ghazzali, Abu al-Barakat al-Baghdadi, dan Fakhr al-Din al-Razi terhadap daya khayal dan daya cipta dari segi psikologi, khasnya yang berkaitan dengan hal-ehwal ilmu.

Please login to borrow the book.