Book is not available now. Book will available on: 30 May 2024

( 0 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Model Baru Ekonomi Tinjauan Dari Perspektif Islam

by Mohamad Azhar Hashim & Nor Hartini Saari

Publisher - Institut Kefahaman Islam Malaysia

Category - General Novel

Menerajui ekonomi dalam suasana semasa memerlukan kepada pendekatan yang sesuai dan relevandengan hakikat masa kini. Ekonomi negara untuk maju perlu mencapai status ekonomi yang berpendapatan tinggi. Mengambil hasrat itu, kerajaan memperkenalkan Model Baru Ekonomi (MBE) yang berasaskan inovasi dan kreativiti. Sejajar dengan perkembangan ini, beberapa bidang perlu kepada pendekatan dan usaha yang menyeluruh seperti sektor kewangan, teknologi, buruh mahir dan sebagainya. Prinsip Islami hendaklah dijadikan asas dan nilai tambah dalam membangun model ini. Pendekatan penyusunan ekonomi melalui amalan konvesional masa kini banyak menimbulkan pelbagai masalah kepada kestabilan dan kesejahteraan ekonomi. Bahkan pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum pasti menjamin bahawa keadaan ekonomi memperoleh kemajuan. Buku ini turut menjelaskan Model Baru Ekonomi yang diperkenalkan oleh kerajaan dalam memacu kemajuan ekonomi dan membincangkan keberkesediaan negara menerima Model Baru Ekonomi ini dari sudut pengurangan tenaga kerja murah asing, infrastruktur yang menyokong inovasi, kewangan yang kukuh dan sebagainya.

Please login to borrow the book.


Not available here! don't worry, we found it for you in other places, you can get it from the following other elibs using your Elib account.

This title also available in other eLib

eLIB No. of copies
Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka1