Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Pemerkasaan Televisyen Dalam Mendidik Masyarakat

by Nor Hartini Saari

Publisher - Institut Kefahaman Islam Malaysia

Category - General Novel

Buku ini membincangkan betapa televisyen memberi daya pengaruh dan kepentingannya dalam kehidupan masyarakat. Menyedari akan kepentingan itu, maka hala tuju pengisian rancangan televisyen yang hendak siarkan kepada masyarakat perlu dipantau supaya setiap rancangannya bukan sahaja dapat memberi hiburan, malah dalam masa yang sama dapat mendidik masyarakat dalam pelbagai ilmu kehidupan demi kemaslahatan umat.

Please login to borrow the book.