Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Arabic For Beginners

by Mardhiyyah Zamani, Rosjuliana Hidayu Rosli & Mohamad Baihaqi Hasni

Publisher - Penerbit UMP

Category - Language & Dictionary

Arabic Basic Language diterbitkan sebagai rujukan utama kepada pelajar-pelajar Universiti Malaysia Pahang khususnya kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek Arab. Naskah ini amat membantu bagi meningkatkan tahap penguasaan Bahasa Arab .

Please login to borrow the book.