Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Apa Ada Dalam Daun

by Saiful Ithnin

Publisher - Pustaka Yamien Sdn Bhd

Category - Science

CEREKA AWAL SAINS ini menghuraikan fakta sains dalam bentuk cerita. Ia ditulis khusus untuk pembacaan kanak-kanak (7-10 tahun), oleh itu setiap judul menggunakan jalan cerita dan bahasa yang mudah supaya dapat difahami oleh kanak-kanak. CEREKA AWAL SAINS bertujuan untuk menimbulkan semangat ingin tahu kepada kanak-kanak di samping memahami fakta sains melalui pembacaan cerita yang menyeronokkan. Setiap judul membincangkan topik-topik tertentu yang berkait dengan sains. 1. Pengelasan benda hidup 2. Pengelasan tumbuh-tumbuhan dan cara penyebaran tumbuhan 3. Anggota badan, penjagaan kebersihan dan kesihatan diri 4. Bagaimana organ deria manusia berfungsi 5. Proses fotosintesis

Please login to borrow the book.