Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Bukti-bukti Sains & Sejarah Kerasulan Muhammad

by Danial Zainal Abidin

Publisher - PTS Publications

Category - Islam

Adakah gelaran-gelaran itu berkaitan dengan orang yang sama? Mungkinkah semua itu sebenarnya Nabi Muhammad? Buku ini ditulis untuk umat Islam bagi menjawab segala persoalan dah tohmahan yang dilontarkan kepada nabi. Jawapan-jawapannya diambil daripada kitab-kitab suci pelbagai agama serta pandangan tokoh-tokoh intelek bukan Islam kepada nabi.

Please login to borrow the book.