Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Stres : Punca, Teori dan Pengurusan Efektif

by Sapora Sipon

Publisher - PENERBIT USIM

Category - Motivation

Buku ini memberi gambaran menyeluruh mengenai sejarah, definisi serta punca stres. Ia juga membincangkan mengenai teori stres serta memberi pendedahan kepada stres guru, polis dan kaunselor. Teori stres yang dibincangkan antaranya Teori Psikodinamik, Teori Tingkah Laku, Teori Stres Pembelajaran Kognisi, Teori Sosial, Stres Secara Psikologi, Stres secara Holistik, Teori Transaksi dan Model Stres Transaksional Pelbagai. Selain itu, Teori Interaktif Stres, Teori Kawalan dan Person-Environment Fit, Teori Pemusatan Insan, Teori Rasional Emotif Tingkah, Stres dari Pendekatan Imam Ghazali serta Stres dari Sudut Pandangan Psikologi Kognitif Ad-Din turut mewarnai buku ini. Bagi membantu pembaca memahami pengurusan stres, pelbagai kaedah stres, regresi, projeksi, pembentukan reaksi, pindahgantian adalah strategi berdaya tindak yang dibincangkan dalam buku ini. Bahasa yang digunakan adalah mudah dan sesuai untuk semua golongan pembaca,

Please login to borrow the book.