Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Nabi Syu'aib a.s. dengan Kaum Madyan

by Sulaiman Zakaria

Publisher - Kualiti Books Sdn Bhd

Category - Islam

Siri Koleksi 25 Nabi menghimpunkan kisah para nabi sebagai bahan bacaan kanak-kanak. Kisah-kisah yang dipaparkan dapat memberi pengajaran kepada kanak-kanak. Perjuangan para nabi yang menghadapi pelbagai halangan dapat memberi semangat ke arah ketakwaan kepada Allah SWT. Ilustrasi berwarna-warni yang berdasarkan latar masa dan tempat dapat menarik minat kanak-kanak menghayati cerita-cerita ini. Penggunaan bahasa yang mudah dengan suku kata yang diwarnakan dapat membantu penyampaian cerita-cerita ini lebih berkesan.

Please login to borrow the book.