Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Dakwah Islam Semasa: Konsep dan Pelaksanaan

by Nor Raudah Hj. Siren, Yusmini Mohd. Yusoff & Mahmudah Hj. Nawawi

Publisher - University of Malaya Press

Category - Religion

Buku ini mengemukakan beberapa pandangan daripada pelbagai institusi dan bidang dalam melihat konsep dan pelaksanaan dakwah masa ini. Penulis terdiri daripada ahli akademik yang pakar dalam bidang masing‐masing dan mampu melihat pelaksanaan dakwah daripada pelbagai aktiviti semasa. Teoritikal dan bukti empirikal digabungkan bagi menyempurnakan maksud buku ini diterbitkan.

Please login to borrow the book.