Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
ISU-ISU DALAM MASYARAKAT ISLAM

by Badriyah Haji Salleh, Nazirah Lee

Publisher - Penerbit UTHM

Category - History

Islam memainkan peranan penting dalam masyarakat Malaysia bukan hanya kerana ia dianggap sebagai agama rasmi di negara ini, bahkan juga disebabkan oleh pengaruhnya dalam membentuk norma dan nilai dalam masyarakat. Penjelasan mengenai sejarah pengalaman masyarakat Islam adalah penting untuk diketengahkan, kerana sejarah mengajar masyarakat untuk sentiasa belajar dari yang lalu dan berhati-hati menempuh masa yang akan datang. Artikel yang dimuatkan dalam buku ini merangkumi perbincangan dalam bidang sejarah dan juga syariah. Secara umumnya, kesemua artikel tersebut berkisar tentang sejarah dan perkembangan yang terjadi dalam kalangan masyarakat Muslim di Malaysia, Asia Tenggara dan juga Asia Barat.

Please login to borrow the book.