Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Aplikasi Psikologi dalam Pendidikan

by Zarina Ashikin Zakaria & Norhana Abdullah

Publisher - Penerbit USIM

Category - Lifestyle

Buku ini memberi tumpuan kepada penggunaan konsep dan prinsip psikologi yang berkesan dalam proses pengajaran dan pengajaran. Buku ini juga membincangkan teori perkembangan dan perbezaan individu dari segi status sosio-ekonomi, kebolehan, kecerdasan dan keperluan khusus. Untuk memahami pembelajaran, kursus membincangkan teori tingkah laku dan kognitif emosi serta motivasi dalam pembelajaran. Pendekatan pengajaran yang berlainan berdasarkan objektif pengajaran dan teknik penilaian yang berbeza dalam pengajaran bilik darjah dan cara menggunakan hasil untuk meningkatkan pembelajaran. Pelajar akan terlibat dalam aktiviti pembelajaran yang memerlukan refleksi diri dan integrasi pengalaman hidup harian. Pelajar juga akan digalakkan untuk meneliti sistem pembelajaran dan pendidikan mereka sendiri di Malaysia dengan apa yang mereka pelajari dalam kursus ini. Mereka akan secara aktif meneroka implikasi praktikal teori-teori psikologi dalam skop pendidikan Islam.

Please login to borrow the book.