Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Sekolah dan Masyarakat

by Mashitah Sulaiman & Haliza Harun

Publisher - Penerbit USIM

Category - School Exercise

Buku ini berteraskan sosiologi pendidikan yang membincangkan kaitan di antara sekolah dan masyarakat. Antara topik yang dibincangkan ialah teori, interaksi sosial, organisasi, kepimpinan, profesionalisme, perubahan pendidikan, polisi konsep dan isu-isu dalam pendidikan. Buku ini dapat membantu pelajar menambahkan pengetahuan sosiologikal dalam berkomunikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelbagai situasi dunia pendidikan.

Please login to borrow the book.