Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Biografi Sarjana Muslim Timur Tengah Abad 19 dan 20

by Mohd Rumaizudin Ghazali

Publisher - Penerbit USIM

Category - Autobiography & Biography

Buku ini membicarakan tokoh-tokoh mujahid sepanjang zaman abad ke-19 dan 20. Mereka telah mendambakan diri kepada dakwah Islam sepanjang hidup. Kehidupan mereka penuh dengan perjuangan yang patut diambil pengajaran dan iktibar oleh generasi kini. Buku ini patut dibaca oleh semua lapisan masyarakat untuk mengenali ketokohan mereka dengan lebih dekat. "Mengenali sejarah tokoh-tokoh ilmu yang masyhur merupakan profesion penting dan banyak kebaikan yang dapat diperolehi. Selain itu, mengetahui ketokohan mereka yagn terkandung pelbagai keistimewaan bagi mengambil contoh tauladan yang baik dan petunjuk dalam pekerjaan dan perkataan mereka. Buku ini merupakan buku ketiga bagi penulis dalm siri tokoh-tokoh mujahid Islam adalah contoh terbaik dalam mengenali ulama-ulama tersebut. Terima kasih kepada Saudara Mohd Rumaizudin Ghazali, semoga Allah meredhainya". -Prof. Dr. Wahbah Mustafa al-Zuhayli-

Please login to borrow the book.