Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
PENGURUSAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI MAKLUMAT BERSAIZ SEDERHANA

by Firkhan Ali Hamid Ali

Publisher - Penerbit UTHM

Category - Engineering & IT

Kini, dunia teknologi maklumat dan komunikasi merupakan satu elemen penting untuk bersaing secara sihat dalam dunia perniagaan. Dengan itu, pengetahuan teknologi maklumat dan komunikasi perlu difahami dengan baik dan bijaksana untuk sesuatu perancangan infrastruktur teknologi maklumat bagi sesebuah organisasi. Buku ini mengupas secara berperingkat berkenaan dengan aspek-aspek teknikal dan teori-teori pengurusan dalam mengendalikan implementasi infrastruktur teknologi maklumat bagi sesebuah organisasi yang bersaiz sederhana. Di antara topik-topik yang terdapat dalam buku ini adalah Keperluan Teknologi Maklumat, Infrastruktur Teknologi Maklumat, Perkhidmatan Teknologi Maklumat, Infrastruktur Teknologi Maklumat Bersaiz Sederhana dan Platform Infrastruktur Teknologi Maklumat. Ia disampaikan dengan gaya bahasa yang mudah agar sesiapa sahaja berupaya untuk memahami penulisan buku ini.

Please login to borrow the book.