Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Siri Alam Si Kecil - Saya Gembira

by Zubaidah Abdul Ghani

Publisher - Darul Andalus

Category - Children

Siri Buku Alam Si Kecil ini terbahagi kepada tiga tahap iaitu tahap I, tahap II dan tahap III. Setiap tahap ini mengandungi sepuluh buku berkaitan dengan tema “Mengenal Ciptaan Allah” bagi tahap I, tema “Diri Saya” bagi tahap II dan tema “Alam Sekitar” bagi tahap III. Ianya disusun dalam tiga bahasa iaitu Melayu, Arab dan Inggeris. Siri ini memperkenalkan perkataan yang sering digunakan oleh kanak-kanak dalam perbualan seharian di samping membantu memperluaskan kosa kata. Setiap buku bacaan dalam siri ini dilengkapi dengan senarai daftar perkataan serta ilustrasi berwarna dan menarik. Siri buku ini sesuai untuk kanakkanak yang boleh memahami dan membaca ayat-ayat mudah dengan lancar.Siri Buku Alam Si Kecil ini terbahagi kepada tiga tahap iaitu tahap I, tahap II dan tahap III. Setiap tahap ini mengandungi sepuluh buku berkaitan dengan tema “Mengenal Ciptaan Allah” bagi tahap I, tema “Diri Saya” bagi tahap II dan tema “Alam Sekitar” bagi tahap III. Ianya disusun dalam tiga bahasa iaitu Melayu, Arab dan Inggeris. Siri ini memperkenalkan perkataan yang sering digunakan oleh kanak-kanak dalam perbualan seharian di samping membantu memperluaskan kosa kata. Setiap buku bacaan dalam siri ini dilengkapi dengan senarai daftar perkataan serta ilustrasi berwarna dan menarik. Siri buku ini sesuai untuk kanakkanak yang boleh memahami dan membaca ayat-ayat mudah dengan lancar.

Please login to borrow the book.