Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Abu Zhar Al Ghifari

by Al Ghazali

Publisher - PTS Litera

Category - General Novel

Abu Zhar Al Ghifari adalah antara sahabat yang terawal menyahut seruan Nabi Muhammad SAW. Beliau dikenali dengan pengetahuan yang tinggi, dan pegangan nilainya yang tidak boleh ditawar ganti.

Please login to borrow the book.