Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Melestarikan Tanah Wakaf melalui Pemerkasaan Wakaf Korporat

by Khairil Faizal Khairi, Nur Hidayah Lalili, Hisham Sabri & Mohamad Yazis Ali Basah

Publisher - Penerbit USIM

Category - Finance & Investments

Buku Melestarikan Tanah Wakaf Melalui Pemerkasaan Wakaf Korporat mengetengahkan konsep dan peranan wakaf korporat yang boleh dipraktikkan oleh semua institusi atau badan korporat yang berminat untuk bersama membangunkan tanah-tanah wakaf di negara ini dan seterusnya membantu meningkatkan kemakmuran ekonomi dan memperkasa institusi wakaf. Selain itu, buku ini membincangkan parameter syariah yang melibatkan wakaf korporat yang perlu dihalusi oleh institusi yang ingin terlibat bagi menjamin perjalanan wakaf korporat adalah selari dengan kehendak syarak dan seterusnya membawa kepada pembentukan indeks risiko syariah yang boleh dijadikan rujukan kepada mana-mana pihak yang berminat dalam wakaf korporat.

Please login to borrow the book.