Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Sejarah Perkembangan Institusi Fatwa

by Zulfaqar Mamat

Publisher - Penerbit USIM

Category - Islam

Buku Sejarah Perkembangan Institusi Fatwa membincangkan secara komprehensif berkenaan fatwa di Malaysia dan dunia Islam secara umumnya. Perkembangan institusi fatwa yang bermula sejak zaman Nabi SAW sehinggalah bertapaknya institusi ini di Tanah Melayu telah dibahaskan secara tuntas dalam buku ini. Pengukuhan institusi melalui akta dan enakmen berkaitan juga diterangkan secara spesifik untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang kepentingan institusi ini dalam negara. Seterusnya, penulisan berkenaan fatwa dalam pelbagai bentuk penulisan pada masa kini juga turut dibincangkan untuk memberi nilai tambah kepada para pembaca.

Please login to borrow the book.