Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Aplikasi Teori Perkembangan Kerjaya

by Sapora Sipon

Publisher - Penerbit USIM

Category - Family & Health

Buku ini membincangkan teori-teori yang terdapat dalam perkembangan kerjaya seperti Toeri Tret dan Faktor, Teori Personaliti dan Persekitaran Holland, Teori Super serta Teori Ginzberg. Berdasarkan teori kerjaya yang dibincangkan dalam buku ini, pembaca dapat mengaplikasikan teori perkembangan kerjaya dalam sesi kaunseling. Selain itu, beberapa iventori kerjaya turut dimuatkan dalam buku ini bagi memudahkan pembaca memahaminya. Buku ini amat sesuai dimiliki oleh pelajar yang mengikuti bidang kaunseling selain masyarakat umum yang ingin mengetahui mengenai perkembangan kerjaya.

Please login to borrow the book.