Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Kaunseling daripada Perspektif Islam dan Barat

by Sapora Sipon

Publisher - Penerbit USIM

Category - General Academics

Pengasingan agama daripada bidang psikologi telah lama dilakukan oleh pakar psikologi Barat dalam pembentukan teori dan penulisan. Pengasingan ini disebabkan oleh faktor seperti sejarah aliran pemikiran tokoh psikologi dan kemajuan sains. Kaunseling daripada perspektif Islam semakin berkembang kerana kaunseling Barat yang sedia ada tidak dapat disesuaikan dengan kefahaman dan kepercayaan masyarakat Islam. Buku ini amat menarik kerana membincangkan sejarah, persamaan, perbezaan serta keperluan dalam kaunseling daripada perspektif Islam dan Barat. Pembaca dapat memahami dengan lebih jelas konsep asas psikoterapi Islam dan aplikasi teknik kaunseling daripada perspektif Islam dan Barat.

Please login to borrow the book.