Book is not available now. Book will available on: 06 Jun 2024

( 0 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Alfakrah Alharibah (Tikus Lari Ketakutan)

by Mahani Mokhtar, Windi Chaldun

Publisher - Al-Ameen Serve Holdings Sdn. Bhd.

Category - Children

Siri bacaan awal bahasa Arab ini adalah buku bacaan tambahan yang sesuai untuk para pelajar bahasa Arab sebagai bahasa kedua kerana ia mengandungi cerita dan ilustrasi yang menarik. Terdapat lima tajuk yang berbeza untuk siri bacaan awal bahasa Arab ini. Buku ini menggunakan pola ayat yang mudah untuk difahami. Buku ini juga menerapkan teknik scaffolding dengan menyediakan sinopsis cerita dalam bahasa Melayu. Memperkenalkan kata kunci dan dimerahkan serta kaedah nahu asas bahasa Arab secara santai.

Please login to borrow the book.


Not available here! don't worry, we found it for you in other places, you can get it from the following other elibs using your Elib account.

This title also available in other eLib

eLIB No. of copies
Perpustakaan Bandaraya DBKU1