Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Nyam Nyam

by Yeop Mie dan Ida Sri Sulo

Publisher - Al-Ameen Serve Holdings Sdn. Bhd.

Category - Children

Buku bacaan awal ini memfokuskan kepada perkembangan emosi kanak-kanak melalui penceritaan kisah kucing yang pelbagai ragam. Ia mengajar kanak-kanak mengenal dan mengurus emosi melalui penceritaan. Ini amat penting untuk membina konsep kendiri yang positif. Dalam buku ini Gebu sedang kelaparan yang mencari makan. Ia menerapkan konsep usaha dan bersyukur dengan rezki yang dimiliki.

Please login to borrow the book.