Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
How to Talk So Kids Can Learn at Home and in School - Edisi Bahasa Melayu

by Adele Faber, Elaine Mazlish

Publisher - PTS Publications

Category - Parenting

Tiga tahun dan beberapa draf kemudian, apabila kami akhirnya memiliki manuskrip yang telah siap di tangan kami, kami semua berasa sangat berpuas hati. Kami telah meletakkan garis panduan yang jelas bagi How to Talk So Kids Can Learn—At Home and in School. Kami telah memberikan contoh-contoh yang konkrit berkenaan sikap dan bahasa dalam setiap teras proses pembelajaran. Kami telah menunjukkan bagaimana mencipta persekitaran emosi yang membuat kanak-kanak berasa selamat untuk membuka diri mereka kepada hal-hal yang baharu dan tidak dikenali atau tidak biasa. Kami telah menunjukkan bagaimana anak-anak dapat dikerah memikul tanggungjawab dan melatih disiplin diri. Kami telah berkongsi pelbagai kaedah bagi menggalakkan kanak-kanak untuk percaya kepada diri sendiri dan bagi menjadi diri yang mereka mahukan. Kami benar-benar berharap idea-idea dalam buku ini akan membantu pembaca untuk memberi inspirasi dan mengupayakan anak-anak muda dalam hidup pembaca.

Please login to borrow the book.