Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
27 Haiwan Istimewa dalam Al-Quran: Tinjauan Tafsir Tematik dan Sosiolinguistik

by Muhammad Widus Sempo

Publisher - Penerbit USIM

Category - Science

Apakah haiwan yang disebutkan dalam al-Quran? Apakah gaya persembahan al-Quran ketika membabitkan dunia haiwan dalam perbincangan? Apakah motif dan matlamat utama al-Quran ketika melibatkan haiwan dalam menzahirkan sesuatu makna? Jawapan terhadap kesemua soalan tersebut dapat ditemukan dalm buku ini yang bersifat ensiklopedia. Setiap jenis haiwan dihuraikan secara terperinci melalui pendekatan tafsir tematik dan sosiolinguistik yang komprehensif. Kekerapan penyebutan setiap jenis haiwan dan tamsil-tamsil al-Quran yang membabitkan haiwan sebagai bahan perumpaan turut dinyatakan dalam glosari buku. Setiap bab dalam buku ini juga dibekalkan dengan rumusan pengajaran dan hikmah kehidupan. Kesimpulannya setiap haiwan yang disebutkan dalam al-Quran adalah sangat bersesuaian dengan maksud dan pengajaran hidup yang dizahirkan oleh Allah SWT.

Please login to borrow the book.