Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Universiti - Watak, Budaya & Citra

by Daing Nasir Ibrahim

Publisher - Penerbit UMP

Category - General Academics

"Perubahan zaman dan peredaran masa telah mengevolusikan perkembangan universiti sepanjang garis sejarah. Jelas sekali bahawa pendekatan urus tadbir sesebuah universiti pada hari ini memerlukan sentuhan inovatif, kreatif dan dinamik, sekaligus keluar daripada kerangka konvensionalnya yang bersifat tradisional dan konservatif, tanpa mengenepikan semangat asal pengasasan universiti dan menghargai kewujudannya sebagai entiti yang organik dan simbiotik. Persoalan-persoalan ini dikupas oleh Profesor Dato' Dr Daing Nasir Ibrahim dalam buku ini, yang menampilkan himpunan isi utama perutusan tahunan beliau sebagai Naib Canselor Universiti Malaysia Pahang antara tahun 2009 hingga 2012. Intipati tersebut telah disunting menjadi 15 artikel menarik untuk disesuaikan dengan penerbitan buku ini yang menjadikan golongan pentadbir universiti, akademia, pembuat dasar, mahasiswa dan orang ramai yang berminat untuk mendalami realiti dan cabaran pengurusan sebuah universiti dari kaca mata seorang Naib Canselor sebagai kumpulan sasaran utama pembacanya."

Please login to borrow the book.