Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Tauhid 3T: Penjelasan & Pembelaan

by al-Syeikh ‘Abd.al-Razzaq bin ‘Abd. al-Muhsin al-Badr

Publisher - Jahabersa & Co

Category - Islam

Subjek Tauhid 3T, yakni Tauhid al-Rububiyah, Tauhid al-Uluhiyah dan Tauhid al-Asma wa al-Sifat sering menjadi perbahasan sebahagian tokoh agama dan masyarakat. Antara yang menjadi tumpuan mereka: *Adakah Tauhid 3T memiliki dasar dari al-Qur'an dan al-Sunnah? *Siapakah yang memulakan pembahagian tauhid seperti ini? *Benarkah Tauhid 3T umpama aqidah Trinity agama Kristian yang membahagikan tuhan mereka kepada 3T? Karya di tangan anda ini insya-Allah akan menjawab soalan-soalan di atas serta menjelaskan banyak lagi persoalan lain. Berdasarkan jawapan, pembelaan dan penjelasan ini, akan jelas kepada para pembaca sekalian kekeliruan sebahagian pihak yang menolak, meremeh serta menyesatkan Tauhid 3T.

Please login to borrow the book.