Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Amalan Terbaik Pengurusan Universiti

by Ed: Nor Azzah Momin & Hafizah Marzuki

Publisher - Penerbit USIM

Category - Business & Management

Penerbitan buku Amalan Terbaik Pengurusan Universiti ialah hasil penulisan penulis yang terlibat secara langsung dalam pengurusan universiti. Bab yang terkandung dalam buku ini ialah hasil daripada pembentangan kertas kerja “Seminar Pragmatis USIM (SPU)” untuk dua tahun berturut-turut iaitu pada tahun 2016 dan 2017 yang dianjurkan oleh Persatuan Pegawai Tadbir dan Ikhtisas (PRAGMATIS), USIM. Antara topik pengurusan universiti yang dibincangkan dalam buku ini ialah seperti Pengurusan Sumber Manusia, Pengurusan Kewangan dan Penjanaan Pendapatan, Pengurusan Hal Ehwal Pelajar, Pengurusan Hal Ehwal Akademik, Pengurusan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Pengurusan Perpustakaan, Pengurusan Kesihatan, Pengurusan Pembangunan dan Fasiliti; serta Pengurusan Penyelidikan. Buku ini dapat dijadikan sebagai rujukan dan perkongsian amalan terbaik dalam pengurusan oleh kakitangan pengurusan dan profesional di universiti awam.

Please login to borrow the book.