Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Asas Penyelidikan dalam Pendidikan

by Yee Sye Foong

Publisher - Pelangi ePublishing Sdn. Bhd.

Category - General Academics

Buku ini ditulis berdasarkan sukatan pelajaran Asas Penyelidikan dalam Pendidikan untuk pelajar Institut Pendidikan Guru (IPG). Selain pelajar IPG, buku ini juga sesuai untuk pelajar universiti, kolej, atau sesiapa sahaja yang meminati penyelidikan dalam bidang pendidikan. Buku ini mengandungi tujuh bab, iaitu: (I) Penyelidikan dalam Pendidikan, (II) Elemen Asas dalam Penyelidikan Pendidikan, (III) Tinjauan Literatur, (IV) Metodologi, (V) Tatacara Penganalisisan Data, (VI) Penulisan Penyelidikan, dan (VII) Penyelidikan Tindakan. Buku ini ditulis menggunakan bahasa yang ringkas dan mudah difahami untuk membimbing pembaca melaksanakan penyelidikan langkah demi langkah.

Please login to borrow the book.