Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Kaedah Pembuktian Al-Syahadah (Kesaksian) Menurut Fiqh & Undang-undang Keterangan Islam

by Wan Abdul Fattah Wan Ismail & Zulfakar Ramlee

Publisher - Penerbit USIM

Category - Islam

Buku ini membincangkan konsep bayyinah atau keterangan dengan mengemukakan pandangan para ulama dari pelbagai mazhab dan menurut perundangan semasa khususnya di Malaysia. Selain itu, buku ini turut mengupas konsep al-syahadah dari segi maksud, syarat-syarat, pembahagian dan lain-lain lagi. Selain perbincangan menurut fiqh, buku ini turut mengaitkan al-syahadah berdasarkan peruntukan dan amalan di Mahkamah Syariah di Malaysia. Namun begitu, bukanlah bermaksud buku ini sebagai penutup kepada perbincangan al-syahadah, bahkan masih banyak isu boleh dikupaskan dalam penulisan-penulisan yang akan datang.

Please login to borrow the book.