Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Asas Sistem Kultur Tisu dalam Bioteknologi Tumbuhan

by Norhayati Daud

Publisher - Penerbit UPSI

Category - Science

Perkembangan sains dan teknologi telah mendorong para pendidik agar dapat menyediakan situasi pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik minat pelajar supaya institusi pendidikan tidak dianggap membosankan. Justeru, pendedahan dan kefahaman terhadap bidang bioteknologi tumbuhan amatlah penting untuk diterapkan kepada semua individu yang baharu sahaja mengenali bidang ini. Atas tujuan tersebut, penulis mengambil inisiatif untuk menghasilkan buku ini bagi menerangkan asas teknik kultur tisu yang sama merupakan aspek penting dan perlu diambil perhatian dalam pengajaran dan pengajaran khususnya bidang bioteknologi tumbuhan. Buku ini ditulis untuk pelajar-pelajar universiti yang mengambil kursus Bioteknologi dan guru-guru serta pembantu makmal di sekolah yang ingin mendapatkan pengetahuan asas tentang bioteknologi tumbuhan. Di samping itu, ia juga berguna bagi membantu individu yang berminat dengan teknik kultur tisu. Penulisan buku ini berdasarkan pengalaman penulis sebagai pensyarah Biologi, pengalaman penulis sebagai penyelidik dan semasa mengikuti cuti sabatikal dalam bidang Bioteknologi Tumbuhan.

Please login to borrow the book.