Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Pembelajaran Teradun Trend Isu dan Amalan

by Maizatul Hayati Mohamad Yatim dan Ummu Husna Azizan (Editor)

Publisher - Penerbit UPSI

Category - Engineering & IT

Buku Pembelajaran Teradun: Trend, Isu dan Amalan ini ditulis dan didokumentasikan sebagai satu koleksi karya penulisan staf akademik Jabatan Komputeran dari Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Buku ini ditulis hasil pengalaman dan pengetahuan staf akademik dalam pelbagai konteks yang merangkumi teori, kemahiran dan amalan pembelajaran teradun. Terdapat 10 bab merangkumi tiga bahagian. Buku ini dapat dijadikan panduan dan tatapan bagi para pendidik dan pelajar dalam mengasah ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam kaedah pembelajaran abad ke-21. Semoga dengan kehadiran buku ini, ilmu yang ditimba dan pengalaman yang dilalui dapat dikongsi dan disebarluas untuk kebaikan dan manfaat bersama.

Please login to borrow the book.