Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Interpretasi dan Pedagogi Bahasa Melayu

by Ariff Mohamad

Publisher - Penerbit UPSI

Category - Language & Dictionary

Interpretasi dan Pedagogi Bahasa Melayu mengandungi 10 bab yang memuatkan kajian dan maklumat tentang aspek kebahasaan seperti perkembangan ejaan, tatabahasa, semantik, dan stilistik. Di samping itu, turut dimuatkan tulisan tentang laras bahasa yang merangkumi bidang sastera, sains dan iklan perniagaan. Penulis juga memuatkan aspek pedagogi seperti pembelajara komponen sastera (Komsas) dalam bahasa Melayu, drama dalam pengajaran dan aktiviti lisan.
Buku ini sesuai untuk para pelajar dan juga bakal guru Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu, guru-guru Bahasa Melayu, dan masyarakat umum yang mengikuti perkembangan bahasa Melayu.

Please login to borrow the book.