Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Fiqh Munakahat Orang Kelainan Upaya (OKU)

by Azman Ab Rahman, Zulkifli Mohamad Al-Bakri & Mohamad Naqib Hamdan

Publisher - Penerbit USIM

Category - Islam

Buku Fiqh Munakahat Orang Kelainan Upaya (OKU) merupakan siri ketiga daripada Koleksi Fiqh OKU yang membincangkan secara komprehensif tentang perlaksanaan perkahwinan dan rukun-rukunnya bagi golongan OKU menurut perspektif Syarak. Buku ini turut membahaskan secara menyeluruh berkenaan hukum-hakam perkahwinan OKU termasuk talak dan pembahagiannya, rujuk, nafkah, hadhanah dan sebagainya dengan mengambil kira realiti OKU di Malaysia. Perbincangan dan perbahasan para ulama berkenaan dengan kemas dan teliti untuk memberikan kefahaman yang tepat kepada para pembaca. Diharapkan buku ini dapat memberikan maklumat dan panduan khusus kepada golongan OKU yang ingin berkahwin. Buku ini juga sesuai dibaca oleh masyarakat awam dalam memahami keunikan dan keistimewaan golongan OKU dalam menempuhi alam perkahwinan. Selain itu, boleh menjadi panduan kepada agensi kerajaan dan swasta serta pihak-pihak tertentu dalam menangani dan menyantuni isu perkahwinan dalam kalangan OKU.

Please login to borrow the book.