Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Wassatiyyah Konsep Dan Pengamalan

by Mohamad Zulkfili Abdul Ghani, Ahmad Irdha Mokhtar & Zainab Ismail

Publisher - Penerbit UKM

Category - General Academics

Perbincangan buku ini berkaitan dengan konsep dan pengamalan wasatiyah dalam dakwah Islamiah. Perbahasan buku ini lebih menjurus kepada pelaksanaan dakwah Islamiah mengikut neraca wasatiyyah kepada sasaran dakwah yang pelbagai seperti Saudara Baru, Komuniti Asli, golongan Mualaf dan keseluruhan masyarakat. Perbincangan juga memberi fokus kepada pendekatan yang sesuai dengan konsep wasatiyah terutama dalam lapangan dakwah seperti pendekatan psikologi, psikoterapi, kaunseling, komunikasi dan kepimpinan. Pendekatan wasatiyyah sangat penting bagi menjayakan pelaksanaan dakwah Islamiah secara menyeluruh.

Please login to borrow the book.