Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Fiqh Jenayah Orang Kelainan Upaya (OKU)

by Azman Ab Rahman, Norakyairee Mohd Raus, Hussein ‘Azeemi Abdullah Thaidi & Mohammad Naqib Hamdan

Publisher - Penerbit USIM

Category - Islam

Buku Fiqh Jenayah Orang Kelainan Upaya (OKU) merupakan salah satu siri daripada Koleksi Fiqh OKU yang memfokuskan kepada pelaksanaan hukum hudud. Buku ini membincangkan secara komprehensif tentang isu jenayah yang dilakukan oleh golongan OKU menurut perspektif syarak dari sudut realiti OKU di Malaysia dan sejarah OKU dalam Islam. Bentuk-bentuk hukuman jenayah dan keringanan syarak terhadap OKU turut dibahaskan dengan kemas dan terperinci memandangkan kondisi golongan ini berbeza dengan pesalah normal. Buku ini turut mempersembahkan bagaimana Islam menyantuni dan mengambil berat golongan OKU. Diharapkan hasil kajian daripada buku ini dapat memberikan kefahaman yang jelas tentang isu dan permaslahan OKU sekaligus dapat mengubah persepsi kurang baik yang sering wujud dalam kalangan masyarakat awam terhadap golongan ini. Siri-siri yang lain juga boleh di dapati dengan tajuk Fiqh Ibadat OKU, Fiqh Muamalat OKU dan Fiqh Munakahat OKU.

Please login to borrow the book.