Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
FONETIK DAN FONOLOGI ARAB

by DR. ZULKIPLI BIN MD ISA

Publisher - DR. ZULKIPLI BIN MD ISA

Category - Language & Dictionary

Buku ini mengupas dengan agak mendalam dan terperinci semua isu-isu yang berkaitan dengan fonetik dan fonologi dalam bahasa Arab. Kedua-dua bidang ini adalah cabang ilmu yang sangat penting dalam linguistik yang memberi fokus dalam mengkaji huruf, fon (bunyi), dan sistem bunyi dalam bahasa. Walaupun penggunaan istilah fonetik dan fonologi boleh dikatakan agak baru kepada para pengkaji dalam bidang pengajian Arab, namun konsep dan aspek-aspek kajian dalam kedua-dua bidang ini telah dikupas dengan baik oleh para ulamak Arab di bawah satu bidang ilmu yang dinamakan ilmu Aswat Arab (علم الأصوات العربية). Justru, buku ini bukan sahaja memaparkan isu-isu utama berkaitan bunyi-bunyi huruf Arab dan sistemnya berdasarkan teori-teori linguistik moden, bahkan perbincangannya diseiringkan dengan kupasan klasik mengikut perspektif para ulamak Arab terdahulu seperti Khalil bin Ahmad, Sibawaih, dan Ibnu Jinni. Selain itu, walaupun buku ini ditulis menggunakan bahasa Melayu, kupasan isu-isu dalam buku ini disulami juga dengan terjemahan terminologi-terminologi penting dalam bidang fonetik dan fonologi ke dalam bahasa Arab dan Inggeris bagi memudahkan para pembaca membuat rujukan dan perbandingan konsep penggunaannya mengikut bahasa-bahasa tersebut. Buku ini amat sesuai untuk dijadikan panduan dan modul kepada para pelajar bagi mengenali asas-asas fonetik dan fonologi bahasa Arab dalam pelbagai peringkat pengajian.

Please login to borrow the book.