Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
BACAAN SILAH MIM JAMA’ DALAM QIRAAT SAB’AH TORIQ AL SYATIBI:KAJIAN HUBUNGAN BACAANYA DENGAN NAHU ARAB

by Mohammad Shahrin Baharuddin, Muhamad Helmi Ismail

Publisher - Kolej Islam Teknologi Antarabangsa KITAB Pulau Pinang

Category - General Novel

Kajian ini bagi mengenal pasti Silah Mim Jama’ Dalam Qiraat Sab’ah Toriq Al Syatibi yang berbeza Qiraat pada Dhomir هم ,adakah ia mempunyai kaitan dengan Nahu Bahasa Arab dan memberi kesan kepada sudut makna penafsiran makna Al Quran.

Please login to borrow the book.