Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
KEBERKESANAN TEKNIK NEUROFISIOLOGI DALAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN BACAAN AL-QURAN

by Nur Diyana Mohamad, Norazura Ariffin, Malyanah Solehah Mohamad Shukor, Salmiza Salleh, Wan Amir Azlan

Publisher - Kolej Islam Teknologi Antarabangsa KITAB Pulau Pinang

Category - General Novel

kajian untuk mengenal pasti tahap pengamalan, pengetahuan dan kefahaman pelajar terhadap kaedah Nadi Al-Baghdadi yang merupakan kaedah inovasi yang menggunakan alat ketuk sehingga mampu mengaktifkan kedua-dua fungsi otak

Please login to borrow the book.