Available for borrowing.

( 2 / 2 unit )

Loan Duration (day): 14
MALAYSIA MADANI TERAS KELESTARIAN KEWANGAN SOSIAL ISLAM

by Mohamad Abdul Hamid, Ph.D (ed.) Wan Nazjmi Mohamed Fisol, Ph.D (ed.)

Publisher - Penerbit Pusat Kajian Pemikiran Dan Ketamadunan Islam (Al-Hady Centre Pulau Pinang)

Category - General Academics

Malaysia MADANI merupakan satu inisiatif terkini sebagai tekad negara untuk memperbaharui dan menyempurnakan landskap sosial, ekonomi, dan politik. Ditenun dari nilai-nilai keMampanan, kesejAhteraan, Daya cipta, hormAt, keyakiNan, dan Ihsan, Malaysia MADANI menjadi landasan yang membimbing perjalanan rakyat Malaysia ke arah masyarakat yang lebih inklusif, berteraskan keadilan, serta menyahut cabaran global dengan kekuatan dan kebijaksanaan. Prinsip-prinsip Malaysia MADANI menjadi paksi pembaharuan, menggalakkan hubungan mesra antara rakyat dan kerajaan untuk membentuk negara yang makmur, harmoni, dan progresif. Menunjangi semangat dan usaha tersebut, maka lahirlah buku "Malaysia MADANI Teras Kelestarian Kewangan Sosial Islam" sebagai suatu rujukan yang memberi fokus dengan lebih mendalam terhadap peranan kewangan sosial Islam dalam konteks Malaysia MADANI. Dengan membina jambatan antara konsep Malaysia MADANI dan kewangan sosial Islam, buku ini berusaha menyumbang kepada pemahaman yang lebih mendalam dan pelaksanaan yang efektif dalam merangka dasar-dasar pembangunan yang bersepadu dan bersifat manusiawi. Buku ini memaparkan perbincangan yang mendalam dengan memberi fokus kepada aspek kewangan sosial Islam seperti zakat, wakat, sedekah serta pengurusan risiko, institusi pendidikan tinggi dan sosial Islam, ekonomi Islam dan seumpamanya. Naskah ini juga mengemukakan bagaimana instrumen kewangan sosial Islam dapat menjadi pemacu bagi peningkatan sosioekonomi umat Islam dalam usaha pemeliharaan kebajikan sosial. Melalui perbincangan yang terdapat dalam buku ini, diharapkan pembaca dapat memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam memberi panduan menyeluruh terhadap setiap aspek dari Malaysia MADANI sebagai teras kewangan sosial Islam. Penulisan buku ini juga membantu menjelaskan gambaran yang lebih mendalam terhadap pemahaman nilai-nilai yang menyumbang ke arah kelestarian kewangan sosial dari perspektif Islam MADANI.

Please login to borrow the book.