Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Untung Dalam Sistem Perbankan Islam

by Hadenan Towpek & Joni Tamkin Borhan

Publisher - University of Malaya Press

Category - Finance & Investments

Untung dalam Sistem Perbankan Islam menganalisis teori keuntungan dalam Islam dan aplikasinya dalam operasi perbankan Islam di Malaysia dengan tumpuan kepada pengurusan aset dan liabiliti. Pendekatan yang digunakan dalam buku ini ialah perbandingan antara aplikasi untung dalam operasi perbankan konvensional dengan perbankan Islam.

Please login to borrow the book.