Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Asas Pemesinan

by Ahmad Baharuddin Abdullah, Zaini Mat Isa, Amir Yazid Ali

Publisher - Dewan Bahasa dan Pustaka

Category - Engineering & IT

Pemesinan merupakan salah satu proses pembuangan bahan dalam bidang pembuatan yang digunakan untuk menghasilkan komponen separa siap mahupun siap yang memerlukan ketepatan dalam pemasangan komponen. Oleh itu, buku ini memberikan pengetahuan asas mengenai proses pemesinan yuang amat penting khususnya kepada operator pemesinan dan juga jurutera. Buku ini terdiri daripada enam bab yang menerangkan tentang asas pemesinan yang perlu diketahui serta cara-cara penggunaan mesin. Bab 1 dimulakan dengan pengenalan tentang mesin kemudian diikuti dengan bab yang seterusnya yang memberikan penerangan yang lengkap tentang proses memilan, melarik, menggerudi, mencanai dan membentuk besi. Buku ini sesuai dijadikan rujukan asas untuk operator mesin, pelajar bidang mekanikal, dan pelajar sekolah yang ingin mendalami ilmu teknikal. Diharapkan buku ini dapat membantu para pembaca untuk mempratikkan kaedah pemesinan yang betul

Please login to borrow the book.