Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Profesionalisme Dalam Kaunseling Dan Cabaran Masa Kini Di Malaysia

by Editor Mohd Tajudin Haji Ninggal, Rohany Nasir

Publisher - Dewan Bahasa dan Pustaka

Category - General Academics

Buku ini merupakan himpunan koleksi ilmu pengetahuan, pengalaman serta pengamatan yang diperoleh dan dilalui sepanjang lebih daripada 20 tahun terlibat dalam disiplin sains sosial, khususnya bidang psikologi kaunseling.

Please login to borrow the book.