Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Hutang Isi Rumah Malaysia: Cabaran dan Penyelesaian

by Penyunting: Nor Hartini Saari & Mohamad Azhar Hashim

Publisher - Institut Kefahaman Islam Malaysia

Category - General Academics

Amalan berhutang merupakan satu fenomena yang sukar dihindari oleh umat Islam di negara ini. Boleh dikatakan lebih separuh daripada pendapatan isi rumah digunakan untuk tujuan pembayaran balik hutang. Pola hutang isi rumah yang meningkat setiap tahun menjadikan negara kita juara dalam berhutang. Ini terbukti apabila nisbah hutang isi rumah di negara ini mencecah 140 peratus. Kadar tersebut jauh mengatasi negara jiran Singapura (105 peratus), Thailand (53 peratus) dan Indonesia (38 peratus). Kebanyakan mereka dikenal pasti berhutang apabila mula memasuki pasaran kerja sewaktu pertengahan usia 20-an. Kemudian, mereka dibelenggu kemelut hutang apabila usia menjangkau 30-an.Keadaan ini amat membimbangkan apabila mereka yang berada dalam usia belia dan produktif sewajarnya menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan ekonomi negara, tetapi sebaliknya terpaksa berhadapan dengan isu berhutang. Dalam usaha mendepani perkembangan ini, Pusat Kajian Ekonomi & Kemasyarakatan (EMAS), Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), telah menganjurkan Seminar Beban Hutang Isi Rumah: Punca Dan Penyelesaian pada suku ketiga tahun 2014. Dalam Seminar ini, terdapat beberapa kertas kerja yang telah dibentangkan hasil kajian pakar-pakar ekonomi dan kewangan di negara ini. IKIM berpandangan bahawa kajiankajian ini tidak seharusnya dimanfaatkan oleh peserta Seminar ini sahaja, bahkan perlu dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di negara ini. Atas kesedaran ini maka IKIM telah mengambil inisiatif untuk menerbitkan buku ini.

Please login to borrow the book.