Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Kewangan Islam: Pemikiran dan Penilaian Kontemporari

by Penyunting: Mohamad Azhar Hadsim

Publisher - Institut Kefahaman Islam Malaysia

Category - Islam

Buku ini merupakan hasil daripada pemikiran dan kajian para ilmuwan dan pakar dalam pelbagai bidang khususnya syariah, ekonomi dan kewangan. Ilmu dan kepakaran mereka seharusnya dikongsi oleh khalayak yang lebih luas untuk dimanfaat sebagai satu rujukan penting dalam bidang kewangan Islam.

Please login to borrow the book.