Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Makanan: Antara Sunnah dan Sains

by Penyunting: Norkumala Awang

Publisher - Institut Kefahaman Islam Malaysia

Category - Islam

Pemakanan adalah satu juzuk daripada akhlak dan adab-adab kenabian. Manakala makanan tertentu yang dimakan oleh Rasulullah SAW adalah sebahagian kecil daripada semua itu. Maka, yang paling penting untuk dipraktiskan adalah adab-adab dan etika yang dianjurkan Rasulullah SAW yang juga selari dengan konsep halalan tayyiban. Oleh kerana itu, pemakanan sunnah merupakan satu piawaian konsep pemakanan halalan tayyiban yang disebut dalam al-Quran. Sungguh, Rasulullah SAW mendapat barakah daripada apa yang dimakannya, sehingga diberi kelebihan kesihatan dan ketaatan yang tiada tolok bandingnya. Maka, dengan itu wajarlah Rasulullah SAW dijadikan suri teladan sepanjang zaman. Lambakan produk makanan sunnah yang berada di pasaran kini dikatakan mempunyai pelbagai fungsi untuk kesihatan. Ia menimbulkan kekeliruan banyak pihak terutamanya pengguna. Apakah itu makanan sunnah dan perbezaannya dengan pemakanan sunnah?

Please login to borrow the book.