Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Akidah Penghayatan Tauhid AL-QURAN, Edisi Kedua

by RAMLI AWANG

Publisher - UTM

Category - Religion

Aspek penghayatan akidah tauhid yang menjadi teras serta dasar dakwah bagi semua nabi dan rasul sejak nabi Allah hingga nabi Muhammad SAW menjadi mauduk perbincangan buku ini. Intipati pemahaman akidah tauhid dalam pandangan al–Quran yang berpaksikan kepada dua kalimah syahadah adalah menyeluruh merangkumi setiap aspek kehidupan manusia secara praktikal. Iktikad yang jazam, ikrar dengan lidah dan amal dengan anggota adalah teras kepada akidah tauhid menurut al–Quran dan Sunnah. Mentauhidkan Allah tidak terhenti pada makrifat dan pengakuan tentang keesaan Allah pada dhat, sifat dan af’al sahaja. Malahan Allah SWT itu wajib diesakan juga dalam perkara yang melibatkan aspek amalan mentauhidkan Allah seperti dalam pentadbiran dan pengurusan, ibadat dan pengabdian diri, penetapan hukum–hakam, memohon pertolongan (isti‘anah), takut dan harap (al–khawf wa al–raja), kecintaan (mahabbah) serta penciptaan. Akidah tauhid yang disampaikan oleh al–Quran adalah untuk dihayati dan dimantapkan dalam jiwa. Ia bukannya perdebatan yang bersumberkan falsafah Ilmu Kalam yang bersifat teori mengenal Allah dengan batasan konsep sifat 20 sepertimana yang difahami oleh sebahagian umat Islam kini. Turut dibincangkan dalam buku ini ialah metod al–Quran dalam membentangkan akidah tauhid; pandangan serta penyesalan beberapa tokoh ulama Salaf terhadap metod Ilmu Kalam yang dianggap menyimpang daripada matlamat sebenar kaedah menanamkan akidah kepada umat Islam; aspek riddah dan perkara yang membatalkan syahadah serta ciri masyarakat berakidah sebenar. Buku ini amat sesuai untuk rujukan pensyarah, guru agama, imam, bilal, para pelajar di Institusi Pengajian Tinggi, pelajar agama peringkat menengah dan pembaca yang ingin memahami serta menghayati konsep bertauhid menurut saranan al-Quran dan Sunnah.

Please login to borrow the book.