Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Budaya Niaga Dan Perspektif Peradaban: Etika Kerja Melayu Dan Cina

by Wan Norhasniah Wan Husin

Publisher - AKADEMI PENGURUSAN YaPEIM SDN. BHD.

Category - General Academics

Penulisan dalam buku ini membahaskan mengenai perbandingan corak etika kerja dan budaya niaga antara etnik melayu dan etnik cina mengikut perspektif peradaban. Perspektif ini menganalisis pengaruh sistem nilai, norma sosial, persekitaran geografi dan agama dalam mencorakkan etika kerja dan budaya niaga komuniti melayu dan komuniti cina.

Please login to borrow the book.